OPPIMINEN ON TUNNUSTAMISTA

– TÄTÄ DYSLEXISESI LAPSESI Nauttii uusien asioiden oppimisesta