HVORDAN DU HJELPER BARNET DITT MED Å BRUKE APPER OG VERKTØY FOR DYLEKSIKK

– Uten å være lærer eller IT-ekspert