LÆRING ER OM FØLELSER

– DETTE ER DET DYSLEKSISKE BARNET DIN NYTT Å LÆRE NYE TINGER