MOTIVASJON – ‘DU FÅR BELØNNING NÅR DU LES I 20 MINUTTER … ELLER HVA?’

– HVORDAN DU HJELPER BARNET DITT FINN DEN INNRE MOTIVASJONEN Å LESE