Hvorfor Pluslexia.com?

Vært dyslektiker er en utfordring, tvil. Men det er mulig å se utover dysleksi fordi dysleksikere er mye mer enn dysleksikere.

Vi tror at mangfoldet i menneskelige ferdigheter er et pluss for våre liv i mange aspekter. Sammen kan vi skape bedre resultater i skole, sport, relasjoner etc. Derfor omfavner vi mangfoldet ved å gi unge dyslektikere mulighet til å se pluss i ferdighetene sine og til å tro på seg selv.

På Pluslexia.com samler vi historier fra dysleksikere for å inspirere og motivere andre dysleksikere til å finne styrker og ferdigheter som setter dysleksi i bakgrunnen. Finn pluss i livet.

Jesper Sehested

Jesper Sehested

Dysleksiker, forfatter og offentlig taler

Jeg er ordblind og full av ideer. En av dem er Pluslexia.com.

Med Pluslexia.com håper jeg at vi kan få folk til å innse at mangfoldet av menneskelige ferdigheter er et pluss for våre liv sammen. Dysleksi skal ikke stoppe dyslektikers drømmer.

Jeg har jobbet heltid med dysleksi siden 2014, men jeg har mer enn 30 års erfaring som dysleksiker.

Jeg holder foredrag og skriver bøker for barn, foreldre og lærere om livet som dyslektisk.

Signe Nylev

Signe Nylev

Ikke-ordblind, skrivende kaptein på Pluslexia.com

Jeg har mindre ideer enn Jesper, men jeg er god til å få de beste ideene til å bli virkeligheten.

Jeg er ikke ordblind, men det gjør meg ikke mer perfekt enn andre. For meg er det veldig viktig at vi innser at vi ikke alle skal være like. Vi har forskjellige styrker som vi kan dra nytte av som enkeltpersoner og sammen.

Derfor er jeg med i prosjektet til Pluslexia.com. Jeg håper at vi kan inspirere dyslektikere til å finne deres styrker og gjøre drømmer til virkelighet.