Varför Pluslexia.com?

Varit dyslektiker är en utmaning, gör tvivel. Men det är möjligt att se bortom dyslexi eftersom dyslektiker är mycket mer än dyslektiker.

Vi tror att mångfalden i mänskliga färdigheter är ett plus för våra liv i många aspekter. Tillsammans kan vi skapa bättre resultat i skolan, sport, relationer etc. Därför omfamnar vi mångfalden genom att ge unga dyslektiker att se plus i sina färdigheter och att tro på sig själva.

Vid Pluslexia.com samlar vi berättelser från dyslektiker för att inspirera och motiv andra dyslektiker att hitta sina styrkor och färdigheter som sätter dyslexi i bakgrunden. Hitta plusen i livet.

Jesper Sehested

Jesper Sehested

Dyslexic, author and public speaker

Jag är dyslektiker och full av idéer. En av dem är Pluslexia.com.

Med Pluslexia.com hoppas jag att vi kan få människor att inse att mångfalden av mänskliga färdigheter är ett plus för våra liv tillsammans. Dyslexi får inte stoppa dyslektikers drömmar.

Jag har arbetat heltid med dyslexi sedan 2014 men jag har mer än 30 års erfarenhet som dyslektiker.

Jag pratar och skriver böcker för barn, föräldrar och lärare om livet som dyslektiker.

Signe Nylev

Signe Nylev

Non-dyslexic, writting captain of Pluslexia.com

Jag har mindre idéer än Jesper, men jag är bra att göra de bästa idéerna kommer till verklighet.

Jag är inte dyslektiker men det gör mig inte mer perfekt än andra. För mig är det mycket viktigt att vi inser, att vi inte alla skall vara likadana. Vi har olika styrkor som vi kan dra nytta av som individer och tillsammans.

Därför är jag i projektet med Pluslexia.com. Jag hoppas att vi kan inspirera dyslektiker att hitta sina styrkor och förverkliga drömmar.